Obsah

Výstavba komunikací v obci Nové Hrady 

V současné době probíhá výstavba kompletní komunikace k bytovce a k novým rodinným domkům v loklaitě Z2 a Z3.Výstavba této kominkace je plně v režii obce Nové Hrady. Žádné dotace na výstavbu komunikací nejsou vypsány.Výstavbu provádí firma Hrdlička Roman, Pardubice. Tato výstavba bude v roce 2015 ukončena. Dále se provedla výměna a oprava dešťové kanalizace v Kozí ulici z důvodu přípravy  kompletní rekonstrukce komunikace v této ulici.

 

Výstavba točny Mokrá Lhota

Předpokládaný termín realizace výstavby točny v Mokré Lhotě jsou léta 2015-2016. Na výstavbu točny má obec Nové Hrady již vydané stavební povolení. Předpokládaná finanční náročnost této akce je cca  500 tis. Kč. Obec Nové Hrady se pokouší část financování projektu zajistit z dotačních finančních prostředků. 

 

Oprava místní komunikace na Dudychov

Obec Nové Hrady ve spolupráci s Mikroregionem Litomyšlsko připravuje z prostředků POV na rok 2015 opravit část komunikace v rozsahu cca 100 tis.Kč.