Obsah

Pozemky určené dle územního plánu pro rodinnou výstavbu

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 3/2012 schválilo záměr obce o prodeji stavebních parcel a na zasedání č. 4/2012 uzemní studii a podmínky prodeje stavebních parcel.

V prvním stádiu jsou navrženy k prodeji parcely 1, 2, 3, 4, 5 a 7 v lokalitě Z2 („Za bytovkou”) a Z3 („Nad bytovkou”).

Po schválení územní studie bude zpracován projekt na výstavbu inženýrských sítí.

Územní studie:

 

Podmínky prodeje:
 1. Prodejní cena 20 Kč/m2.
 2. Na pozemek bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na dobu 36 měsíců.
 3. Do konce platnosti smlouvy o smlouvě budoucí musí být vystaveno platné stavební povolení.
 4. Pokud nebude do konce platnosti smlouvy o smlouvě budoucí uzavřena řádná kupní smlouva, bude pozemek opětovně nabídnut k prodeji.
 5. Po vydání platného stavebního povolení bude uzavřena řádná kupní smlouva.
 6. V případě více zájemců o jednu stavební parcelu se  bude postupovat obálkovou metodou; pomocné body při rozhodování zastupitelstva o prodeji budou:
  1. navrhnutá cena za 1m2
  2. možnost návštěvy dětí do MŠ a ZŠ Nové Hrady
  3. trvalý pobyt v k.ú. Nové Hrady a Mokrá Lhota

 

Původní návrh: