Nové Hrady - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Plán preventivně výchovné činnosti obce Nové Hrady na rok 2016

Plán preventivně výchovné činnosti

 obce Nové Hrady na rok 2016

  

Zastupitelstvo obce Nové Hrady dne 2. února 2016 podle § 29 odst. 1 písm. i) a n) zákona č. 133/1985, o požární ochraně v platném znění (dále jen „zákon o PO“) a §14 odst. 1 písm. b) Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně v platném znění schvaluje tento plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok 2016.

  1. Metodická pomoc pro fyzické osoby nebo právnické osoby při zajišťování požární ochrany je poskytovaná odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární ochraně. Písemné dotazy týkající se požární prevence je možné odevzdávat v době úřadních hodin na Obecním úřadě Nové Hrady. Odpověď dotazovanému bude po výzvě předána v době úřadních hodin na Obecním úřadě Nové Hrady nebo odeslána na e-mailovou adresu. Dotazy týkající se požární prevence je také možno zadávat přímo na internetových stránkách SDH Nové Hrady (www.sdhnovehrady.cz).

Termín:       celoročně

Zodpovídá: starosta obce, SDH Nové Hrady

  1. Tematicky zaměřené články a informace k aktuální problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva budou zveřejňovány na internetových stránkách SDH Nové Hrady (www.sdhnovehrady.cz) a na úřední desce Obce Nové Hrady.

Termín:       celoročně

Zodpovídá:  SDH Nové Hrady

  1. Informování občanů o činnosti hasičů při akcích pořádaných obcí Nové Hrady a na vývěskách Obce Nové Hrady.

Termín:       celoročně

Zodpovídá:  starosta obce Nové Hrady

  1. Zapojení dětí Mateřské a základní školy Nové Hrady do celostátní soutěže „PO očima dětí“.

Termín:       únor 2016

Zodpovídá:  starosta obce Nové Hrady, SDH Nové Hrady

  1. Přednáška pro veřejnost „Topidla a komíny“

Termín:       únor 2016

Zodpovídá:  starosta obce Nové Hrady, SDH Nové Hrady

  1. Uspořádání hasičské soutěže „Okrskové kolo v požárním sportu“ na hřišti v Nových Hradech a zajištění její propagace na vývěskách obce Nové Hrady a v místním rozhlase.

Termín:       21. 5. 2016

Zodpovídá:  SDH Nové Hrady, starosta obce Nové Hrady

  1. Beseda členů JSDH obce Nové Hrady s dětmi Mateřské a základní školy Nové Hrady.

Termín:       červen 2016

Zodpovídá:  velitel JSDH obce Nové Hrady

  1. Uspořádání XVII. Ročníku netradiční hasičské soutěže „Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíře Toulovce“ na hřišti v Nových Hradech a zajištění její propagace na vývěskách obce Nové Hrady a v místním rozhlase.

Termín:       9. 7. 2016

Zodpovídá:  SDH Nové Hrady, starosta obce Nové Hrady

  1. Přednáška pro veřejnost „Bezpečná domácnost“

Termín:       listopad 2016

Zodpovídá:  starosta obce Nové Hrady, SDH Nové Hrady

 

 

 

 

_

Datum sejmutí: 3. 3. 2016 Zodpovídá: Správce Webu