Nové Hrady - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - OZV obce Nové Hrady 2/2015

Obecně závazná vyhláška

     Obce Nové Hrady

č.2/2015,

 

 

 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce  

 

 

Zastupitelstvo obce Nové Hrady  se na svém zasedání dne 12.3.2015 usnesením č. 3/2015 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. 1

         Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

 

  1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1.4.  do 30.9  lze předávat v komunitní kompostárně mezi obcemi Mokrá Lhota  a Rybníček na p.č. 498 v k.ú. Mokrá Lhota za přítomnosti zaměstnance obce.
  2. Sběr a shromažďování rostlinných zbytků v komunitní kompostárně obce se bude řídit provozním řádem komunitní kompostárny.

 

Čl. 2

Způsob využití zeleného kompostu

 

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.  

 

Čl. 3

Účinnost

      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015 .

 

 

 

 

Datum sejmutí: 30. 4. 2015 Zodpovídá: Správce Webu