Nové Hrady - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Nařízení č.1/2014 obce Nové Hrady

Nařízení obce č. 1/2014

Tržní řád

 

 

Zastupitelé obce Nové Hrady na svém veřejném zasedání dne 4. 8. 2014 schválili vydaní na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Tržní řád obce Nové Hrady č. 1/2014

 

Čl. 1

Tímto nařízením se na území obce Nové Hrady včetně všech místních částí nevymezují místa pro prodej a poskytování služeb, nestanoví se tak ani kapacita a přiměřená vybavenost tržišť, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti ani pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

 

                                                           Čl.2

 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

 

1) Na území obce Nové Hrady včetně všech místních částí se zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

 

Čl.3

Kontrola a sankce

1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení vykonávají pověření zaměstnanci obce zařazeni

do Obecního úřadu Nové Hrady a zastupitelé obce Nové Hrady.

2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

 

 

 

 

Jaromír Raba                                                                    Božena Mihová

Starosta obce                                                                 místostarosta obce 

Datum sejmutí: 21. 8. 2014 Zodpovídá: Správce Webu