Obsah

Rozpočty

rozpočtyRozpočty obce Nové Hrady

 

2017

2016

 • návrh rozpočtu obce Nové Hrady na rok 2016
 • rozp.výhled 2018-2019 - od roku 2017 střednědobý výhled rozpočtu 
 • závěrečný účet za rok 2015

  

2015

 

2014

 

 

2013

2012

 

2011

 • Rozpočtové provizórium obce Nové Hrady na rok 2011
 • Návrh rozpočtu obce Nové Hrady na rok 2011
 • Rozpočet obce Nové Hrady na rok 2011
 • Závěrečný účet obce Nové Hrady za rok 2011
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Hrady za rok 2011
 • Závěrečný účet mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2011
 • Závěrečný účet Sdružení obcí Toulovcovy Maštale za rok 2011
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření svaku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2011

 

2010