Obsah

Zpět

Záměr obce prodej parcely

O Z N Á M E N Í

 O  ZÁMĚRU  OBCE  NOVÉ  HRADY

Nové Hrady čp.123, 539 45

 

 

Obec Nové Hrady tímto oznamuje svůj záměr prodat 1 stavební pozemek v k.ú. Nové Hrady u Skutče. Pozemek je zasíťovaný a bude se prodávat za 40 Kč/1m2 + 21% DPH .

 

 

  • Parcela č. 2 ( dle územní studie)  – výměra  1 677 m2  - p.č.362/7v k.ú. Nové Hrady u Skutče , dle geometrického plánu č.371-470/2012 , cena celkem 81 167 Kč

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo oznamuje svůj záměr prodat výše uvedený pozemek. Občané mohou uplatnit dle §39, odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti prodeji obecního pozemku u obecního úřadu Nové Hrady do 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

 

 

Příloha: geometrická mapa s vyznačeným pozemkem

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 8. 2017

Datum sejmutí: 23. 8. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět