Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání dne 12.12.2017

Zastupitelstvo obce Nové Hrady
zve občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
 

Veřejné zasedání č.7/2017 se uskuteční dne: 12. 12. 2017 od 18,00 hod.

      v  zasedací místnosti obce Nové Hrady

 

Program:

 

 1. volba ověřovatele a zapisovatele    
 2. kontrola usnesení
 3. rozpočtové změny na vědomí
 4. dodatek č.5  TS Hlinsko  
 5. rozpočet obce na rok 2018
 6. rozpočet ZŠ a MŠ Nové Hrady na rok 2018  
 7. dodatek č.5. k obecní vyhlášce č.2/2012
 8. Opatření obce Nové Hrady č.1/2017 – výše stočného 2018
 9. prodej stavební parcely – žádost o koupi
 10. smlouva o dílo Ing. Pravec – kanalizace,vodovod
 11. souhlas s Místním akčním plánem vzdělávání pro Vysokomýtsko
 12. nová výše odměny členů zastupitelstva
 13. diskuze  

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 20. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět