Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání č.3/2018 dne 20.3.2018

Zastupitelstvo obce Nové Hrady

zve občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

 

Veřejné zasedání č.3/2018 se uskuteční dne: 20.3. 2018 od 18,00 hod.

      v  zasedací místnosti obce Nové Hrady

 

Program:

 

  1. volba ověřovatele a zapisovatele    
  2. kontrola usnesení
  3. žádost o převod do rezervního fondu ZŠ Nové Hrady
  4. závěrka roku ZŠ Nové Hrady
  5. závěrka roku obce Nové Hrady   
  6. hodnotící kritéria pro výběrové řízení na projekt Nové Hrady

          –  dopravní automobil – dotace pro jednotky SDH obcí

    7. jmenování komise na výběrové řízení na projekt Nové Hrady 

        –  dopravní automobil

     8. diskuze 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 07.03.2018

 

 

Vyvěšeno: 7. 3. 2018

Datum sejmutí: 23. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět