Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání

Zastupitelstvo obce Nové Hrady

zve občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

 

Veřejné zasedání č.5/2017 se uskuteční dne: 19. 9. 2017 od 18,00 hod.

      v  zasedací místnosti obce Nové Hrady

 

Program:

 

  1. volba ověřovatele a zapisovatele    
  2. kontrola usnesení
  3. rozpočtová změna na vědomí č.5/2017
  4. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce  
  5. žádost o prodloužení lhůty na budoucí kupní smlouvě
  6. záměr obce pronajmout nebytové prostory na zdravotním středisku
  7. oprava komunikace Dudychov – žádost dotace, cenová nabídka na podání žádosti o dotaci
  8. diskuze – oprava střechy zdravotní středisko

 

Vyvěšeno na úřední desce: 11. 9. 2017

 

 

Vyvěšeno: 11. 9. 2017

Datum sejmutí: 27. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět