Obsah

Zpět

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Obecní úřad Nové Hrady

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

v obci Nové Hrady

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                             

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Místem konání voleb

 

  • ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost se sídlem: zasedací místnost OÚ Nové Hrady, Nové Hrady 123, přízemí,

pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno:

 

obcemi  - Nové Hrady, Mokrá Lhota, Rybníček

 

 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené    skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

 

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

                                                                                                                                                                                           

V Nových Hradech  dne  26.9.2017                                                                                        

Vyvěšeno: 26. 9. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět