Obsah

projektyProjekty v naší obci

Vážení občané,

na těchto stránkách Vás chceme informovat o projektech, které se nám již podařilo realizovat, dále o projektech, na kterých aktuálně pracujeme a samozřejmě o projektech, které bychom rádi realizovali v budoucnu. Doufáme, že na stránce dokončených projektů bude zápisů přibývat a naopak zmenšovat se bude množství těch, které nás teprve čekají.

 

V období od 1.4.2014 do 31.3.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Obec Nové Hrady pracovní místo na VPP za 264.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 224 400 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj.39.600 Kč.

 

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v Kozí ulici v ceně 109 tis. Kč panem Hrdličkou Romanem.

 

V roce 2014 byla provedena  oprava střešní krytiny na budově obecního úřadu za pomoci dotace ze SZIF  ve výši 102 tis. Kč , panem Milošem Podroužkem a výstavba inženýrských sítí k novým rodinným domkům v lokalitě Z2 a Z3 spolu s opravou dešťové kanalizace k bytovce, plně z rozpočtu obce Nové Hrady, panem Hrdličkou Romanem. 

 

V roce 2013 se nám podařilo pomocí dotace ze SFŽP v částce 1.212 tis.Kč  zateplit budovu ZŠ a MŠ Nové Hrady, včetně výměny oken a dveří, panem Michalem Dobrem. Dále bylo provedeno firmou Rojar odbagrování břehu pro přípravu výstavby rodinných domků  v lokalitě Z2 a Z3 v ceně 66 tis.Kč.

 

V roce 2012 pro nás firma STRABAG a.s. částečně opravila náměstí, celkové náklady byly 95 tis. Kč. Na tuto opravu se nám podařilo získat dotaci z Mikroregionu Toulovcovy Maštale. 

 

V roce 2011 se nám podařilo pomocí dotací opravit chodník od Antiku na křižovatku, který byl v dezolátním stavu, firmou MM Mareš.